Cristos a înviat! Sărbători cu bine!

Cristos a înviat! Sărbători cu bine!
,,Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat!” Luca 24:5-6.
Învierea Domnului Isus ne oferă bucuria biruinței permanente. El este viu în vecii vecilor.
Vă doresc multă binecuvântare de la Domnul peste sufletele voastre și putere în mărturisirea credinței în învierea morților.
Cristos a înviat!
Sărbători cu bine!
Pastor Ștefan Ivan